תפקוד ניהולי וקריאה

קריאה כרוכה במיומנות של פענוח מילים כתובות למשמעות. השלב הראשון, פענוח, הוא תהליך ללמד ילדים כיצד לחבר סמלים עם צלילים. במונחים של הדיוט, זה "ללמוד...

instagram viewer