ADHD, מעורב ומוטיבציה

מקור: AntonioGuillem/iStock מזהה תמונה: 828473196האם אתה תוהה מדוע אתה מתקשה להתחיל דברים, להיצמד אליהם ולסיים?חניכה, מתמשכת תשומת הלב, מיקוד והתמד...

instagram viewer