מה האמת?

האמת חשובה לנו מאוד. המחלוקות היומיומיות שלנו מסתובבות במידה רבה סביב מה שאנחנו מחשיבים את האמת. חלקם ממקמים את החיפוש אחר האמת מרכזי בחייהם. אבל מ...

מתוך אוויר דק, חלק א

הם אלה עם מיליון מחשבות שונות העוברות במוחם כשאתה רואה אותם בבית התמצאות, בייעוץ לפגישות, בספריה ובשבוע הראשון של השיעורים: כיצד עלי להקים לוח הזמנ...